Skoleundervisning: ‘SukkerSmarte Unge’

Skoleundervisning: ‘SukkerSmarte Unge’

Vil I tilbyde jeres 7-10 klasses elever sundhedsfærdigheder?

– så invester 5 timer i en tværfaglig workshop, der lægger et solidt sundhedsfundament for næste generation.

Uhensigtsmæssigt sukkerindtag påvirker børn og unges koncentrationsevne, indlæringsevne, humør og energiniveau. Omvendt giver det overskud og blod på tanden, når de prøver at køre på kroppens bedste benzin i et fælles biologiforsøg!

Værktøjskassen mod børn og unges usunde levevis har i mange år har været løftede pegefingre, formaninger og sundhedsinstruktioner men vi ved allerede, at den cocktail ikke virker på selvstændige individer. Næste generation skal i stedet forstå deres fascinerende biologi, fange logikken og let kende forskel på basiskost, energitilskud og nydelsestilskud. De skal også vide, at valget er deres, og at valget påvirkes af viden, instinkter, holdninger, følelser, kultur og præferencer!

Skal vores børn lede sig selv igennem sundhedsjunglen, kræver det altså, at sundhed bliver meningsfuldt i god dialog mellem urhjernens behov og den rationelle hjernes sunde fornuft.

I denne workshop for skoleelever i udskolingen erstatter Anette Sams sukkerreligion med viden, der gør eleverne i stand til at træffe selvstændige, hensigtmæssige og situationsbestemte valg omkring deres egen sundhed. Samtidig giver workshoppen tværfaglige sammenhænge i biologi, ernæring, fysik/kemi, geografi, madkundskab og idræt, som kan tages op af de respektive faglærere efter workshoppen. Sidst – men ikke mindst – får skolen en fælles referenceramme om sundhed og forstår at vi alle skal vide det samme, men ofte gøre noget forskelligt.

Sukker er genstand for megen negativ debat. Det er både fortjent og ufortjent. Det hårde faktum er, at tilegner vores børn og unge sig ikke nye sukkervaner i forhold til tidligere generationer, så vil vi de kommende år opleve et uhyggeligt stort antal unge med diabetes 2. Den gode nyhed er, at sukker isoleret set ikke er farligt, vil skal blot lære at kontrollere vores blodsukker bedre end de fleste er i stand til. Den megen negative debat har gjort sukker til noget, som mange unge får dårlig samvittighed over at indtage. Det bringer de unge i daglige dilemmaer. De tror sukker altid er usundt og modsat er der sukker i alt det ”sjove”, hvad enten det drejer sig om drikkevarer, mad, slik eller alkohol.

I workshoppen gør Anette sundhed til noget fascinerende. Sammen med eleverne laver hun biologiske eksperimenter som giver dem essentiel viden – simpelt, logisk og anvendeligt. Hun er noget af en sukkernørd, men anvender talentfuldt paradokser, humor og selvironi i sin mission om at opruste vores sundhedsfærdigheder.

Eleverne får lov til at grine og får en række aha-oplevelser undervejs. For deres aktive deltagelse modtager eleverne et ’kørekort til sukker’. Eleverne opnår en markant øget indsigt i kroppen og dens påvirkning gennem træning, mad, hvile og søvn og alt det andet, der hver dag året rundt, livet igennem påvirker vores blodsukker.

Hvad får de unge med videre

Mere end 90% af de adspurgte har ændret deres syn på mad og sundhed efter en workshop med Anette Sams og de vil fremover gøre noget andet end de plejer.

De unge

  • møder næringsstofferne kulhydrat, fedt og protein
  • lærer hvorfor der er forskel på kulhydrat fra sodavand og blomkål
  • forstår at der er forskel på kroppens benzin og kroppens byggestene
  • forstår hvorfor sukker virker forskelligt i forskellige personer
  • hører om alle de sundhedskontakter man kan tænde i fordøjelsessystemet
  • forstår forskellen på snacks og pulssnacks og mærker hvad bevægelse i hverdagen betyder
  • bliver bevidste om at sundhedsvalg handler om både viden, instinkter, holdninger, følelser og kultur
  • bekræftes i at fødevarejunglen er svær at navigere i og får stærke værktøjer og succesoplevelser til opgaven
  • lærer igennem foredrag, biologi-forsøg, quizzer og træning i at sammensætte optimale tallerkner til forskellige situationer

Skolens investering

Workshoppen tager i alt 5 timer inkl. forsøg og pauser. Jo flere lærere der deltager aktivt desto bedre.

Prisen på en skoleworkshop er kr. 10.000 og ønsker I at kombinere med et forælder eller personaleforedrag om aftenen, er den samlede pris kr. 15.000.

Send en mail på info@epoqe.dk hvis du ønsker at forespørge uforpligtende på en workshop – eller hvis du ønsker at forespørge på en workshop for unge sammen med et 2-timers medarbejderforedrag som efteruddannelse og teambuilding eller et to timers foredrag for forældre og personale.

Hvad sider skolerne, Anette har besøgt:

‘Vi ved jo godt at ikke alle elever vil bruge deres nye viden. Men nu har de i hvert fald muligheden. Sundhed handler både om dannelse og uddannelse og det blev sat på spidsen af Anette.’

‘Alle børn burde opleve Anettes workshop. Alle voksne med. Vi tror vi ved – og blot mangler at gøre. Sådan er det slet ikke!’

‘Sukker-workshoppen er en gave til lærere, der er frustrerede over, at skulle undervise trætte og ugidelige elever – uden energi og lyst til læring. Den er også til lærere, der er bekymrede for de piger, der konstant er på kur.’

‘Workshoppen er ’spot on’ for vores elever! Både for dem, der måske har lidt for stor fokus på deres spisevaner, og dem der absolut ikke har. Det rent faglige kan integreres i idræt, matematik og fysik/kemi og skaber et positivt fællesskab om sundhed på skolen.’

‘Vi har talt rigtig meget om denne dag hele skoleåret.’

Du kan læse om et specielt projekt i Brøndby Kommune her (min facebookside) eller her (BibForum side 11-12).