Insulinresistens for sundhedsprofessionelle – online

Insulinresistens for sundhedsprofessionelle

Onlinekurset INSULINRESISTENS for sundhedsprofessionelle er udviklet til praktiserende læger og praksispersonale, og anvendes også af sygeplejersker i andre funktioner, fysioterapeuter, tandplejere, diætister og apoteksfarmaceuter, der ønsker at prioritere sundhedsfremme (og sygdomsforebyggelse) ved at give viden, engagement og nyt værktøj til selvhjælp.

Få en tværfaglig forståelse af, hvordan bedre insulinfølsomhed kan skabe forbedring af energiniveau og symptomer på moderne sygdomme (bl. a. diabetes 2, overvægt, smerter og andre inflammatoriske tilstande). Kom samtidig med på missionen om at tænde borgerens eget sundhedsengagement på en ny, simpel og respektfuld måde, ved at give borgeren tilbud om et anvendeligt sundhedsoverblik.

Kurset er godkendt som efteruddannelse med refusion for praktiserende læger og praksispersonale i Fonden for Almen Praksis, og du kan hente en pdf af kursusbeskrivelsen (2024) her.

En af de første praktiserende læger, der tog kurset, skrev følgende:

“Det er et utroligt godt, grundigt og detaljeret kursus. Den nye fokus på insulinresistensens gennemgribende rolle ændrer grundlæggende på hvordan vi ser sygdom og sundhed. Kurset er en sand game changer – både fagligt og pædagogisk – og jeg finder denne viden altoverskyggende vigtigt i mit daglige arbejde. Det er den mest om sig gribende positive nyhed jeg har oplevet i min tid som læge.”

Baggrund

Insulinresistens spiller en overset biologisk rolle i flere af de kroniske diagnoser, der har ramt 2:3 af alle danskere over 16. Det skyldes, at insulinresistens forstyrrer appetitregulering, metabolisme og en række mekanismer i immunsystemet, hvorfor tilstanden reelt kan vedligeholde sygdomsprocesser. Det gælder altså ikke kun diabetes 2 og prædiabetes, hvor insulinresistens er en velkendt del af sygdomsmekanismen.

Isoleret set er insulinfølsomhed den enestående faktor, der korrelerer bedst til antallet af sygdomsfrie leveår. Insulinfølsomhed er samtidig en af de faktorer, vi selv har allermest indflydelse på. Der er dermed et stort uudnyttet sundhedspotentiale i at forstå hvad insulinresistens er, og hvordan insulinfølsomheden (let) forbedres.

Med et tværfagligt overblik over insulinresistens på grænsefladen mellem immunologi, metabolisme, fordøjelse og ernæring, får du som kursusdeltager en solid indsigt, som gør det nemt at prioritere sundhedsfremme både hos den, der er på vej til og den, der allerede har en kronisk diagnose. For ud over det store faglige overblik, der er kursets primære mål, får du redskaber til at hjælpe den enkelte borger til at vælge hvor sundhedsambitiøs han eller hun ønsker at være, til at se på sin krop som en kompetent samarbejdspartner og blive grebet af muligheden for et bedre liv. Den hjælp, du får mulighed for at give borgeren, lettes af en ledsagende trykt folder – og gratis borger-adgang til en hjemmeside med praktisk inspiration.

Nye kostråd til diabetikere – og måske til alle insulinresistente danskere?

I Diabetesforeningen rådgiver man nu (fra november 2020) type 2 diabetikere til at spise uforarbejdet, grøntsagsrigt mad (mange grove, få stivelsesrige grøntsager) med et lavere procentuelt indhold af næringsstoffet, kulhydrat. Formålet er at stabilisere både blodsukker, insulinfølsomhed og vægt. Men denne kostform øger derudover muligheden for både remission af diabetes 2, insulinresistens og uspecifikke symptomer på inflammatoriske tilstande.

Kurset her giver dig klar besked om videnskaben bag de nye konsensusråd.

Kurset giver dig

 • Gensyn med kulhydrat-stofskiftet.
 • Biologisk forståelse af hvad insulinresistens er og hvordan insulinresistensen udvikles, vedligeholdes og nedsættes.
 • Et tværfagligt overblik over insulinresistens, insulinfølsomhed og samspillet med processerne i immunologi, metabolisme, fordøjelse og appetitregulering.
 • Forståelse for insulinresistensens centrale rolle i forebyggelse og remission af diabetes 2 og andre kroniske diagnoser.
 • Et simpelt overblik over kost, måltidsfrekvens, bevægelse og sygdom i et moderne videns-perspektiv.
 • Forståelse for og overblik over forskellige kostprincippers indflydelse på insulinfølsomheden.
 • Gennemgang af konsensusrapporter fra ADA om kost, diabetes 2 og insulinresistens.
 • Indsigt i insulinresistensens betydning i kroppen og i klinikken.
 • Tips til at spotte insulinresistente.
 • En ny pædagogisk metode til inspiration til effektiv selvhjælp og positiv mobilisering af borgerens egne ressourcer.
 • En bedre forståelse af din egen personlige sundhed.
 • Et ekstraforedrag om kroppens egne vægttabshormoner (2024).

Kort og godt gør kurset dig til bannerfører i næste sundhedsepoke: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse af livsstilssygdomme skal integreres i alle relevante led i sundhedssystemet – og borgerens kompetencer skal udnyttes.

Hvordan er kurset opbygget og hvad sker der i praksis?

Rent praktisk er kurset opbygget i 3 moduler

MODUL 1: Vidensbanken. Dette er det primære modul. Her får du adgang til et lukket medlemssite med 11 faglige videoforedrag, som du kan opleve fra din computer, når det passer dig. Du kan se kurserne igen og igen i 12 måneder. Du kan teste din viden igennem multiple choice opgaver, når du har taget videokurserne.

MODUL 2: Din inspiration til borgeren. Her får du inspiration til, hvordan du bedst kan anvende din viden fra kurset i dit arbejde i sundhedsvæsenet. Du får desuden printede foldere, du kan undervise ud fra og give borgeren med hjem.

Modul 1 og 2 svarer til en dags efteruddannelse.

MODUL 3: Materiale til borgeren. Link til en hjemmeside, som du kan vælge at give borgeren adgang til. Her kan borgeren få inspiration fra et videoforedrag (Sukkers ABC), lave sin egen sundhedsstrategi, få 11 nemme opskrifter, en indkøbsguide og inspiration til nem træning derhjemme. Det er gratis for borgeren og du kan henvise alle dem, du forærer en folder.

Hvem underviser på kurset

Kurset er sammensat og udviklet af Anette Sams (farmaceut, ph. d., diabetes- og kredsløbsfarmakolog og sundhedsformidler) med hjælpsom sparring fra praktiserende læger, sygeplejersker, diætister og uddannelsesansvarlige.

Kurset indeholder videoforedrag med

 • Anette Sams
 • Prof. Arne Astrup
 • Kandidat i Klinisk Ernæring Tine Jørgensen
 • PB i Ernæring og Sundhed og Master i fysisk aktivitet Majbritt L. Engell
 • Diætisterne Signe Lawaetz og Maria Skræp-Hansen
 • Ledelsesrådgiver og Psykolog Susanne Hendriksen
 • Psykolog Pia Callesen

Hvad kan du i praksis efter kurset?

Når du er startet på online-kurset INSULINRESISTENS, modtager du trykte foldere med posten. Folderen kan anvendes, når du forklarer borgeren om blodsukker og insulinresistens, og når du inspirerer til selvhjælp.

Du giver viden og inspiration mens patienten tager ansvar! En kombination, som får alle individer til at vokse.

Din borgerinspiration og folderen kan facilitere den gode gennemførelse af de individuelle forløbsplaner i almen praksis.

Efter kurset kan du møde de mange patienter, der allerede har valgt lav-kulhydrat kostformer, og du kan støtte dem i deres valg.

Du kan oftest spotte insulinresistente allerede i venteværelset, og du kan gennemskue hvornår borgeren blot har brug for inspiration, og hvornår der er behov for forløb hos diætist.

Du kan hjælpe alle dem, der er forvirrede over de mange verserende kostråd, til at forstå principperne i kostvalg fremfor at føle sig stressede mellem valg af aktuelle kosttrends.

Du kan desuden medvirke til at skabe rammerne for den unikke sundhedsstrategi og en ny ’normal’ på din arbejdsplads.

Hvad skal sundhedsprofessionelle bruge denne viden til?

Sundhedsfremme til patienter og borgere vil fremover blive en vigtig del af alle indflydelsesrige led i sundhedsvæsenet. Samtidig trænger flertallet af danskere til en faglig opdatering om kroppens samspil med vores fødevarer, og her kan du spille en vigtig rolle.

Du kan komme med på en vigtig mission – nemlig at udbrede de sundhedsmuligheder, der findes i den tværfaglige erkendelse af, at bedre insulinfølsomhed kan gøre sundhed simpelt og situationsbestemt! For alle små og store indsatser, der forbedrer insulinfølsomheden – eller skærmer kroppens celler mod konsekvensen af insulinresistens – er værd at holde fast i.

Derfor skal alle danskere i fremtiden forstå egen indflydelse på insulinfølsomheden – og træffe egne valg! Den udvikling kan du medvirke effektivt til, når du selv har fået det store faglige overblik.

Hvordan kan kurset skabe værdi fra din plads i sundhedssystemet?

Har du siddet i en situation, hvor de retningslinjer du er underlagt, gør det umuligt for dig at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse før den kroniske diagnose er indtruffet? Har du savnet et redskab til hjælp til selvhjælp, når du sidder i et dilemma mellem forebyggelse og behandling? Fordi sundhedsfremme og behandling af sygdom hører hjemme i forskellige kasser? Dette dilemma skal vi helst have løst.

Alle raske – eller bare mindre syge – mennesker er en værdi for både individ og samfund.

Ved at uddele en folder, en kort inspirerende forklaring og et valg, vil en stor gruppe insulinresistente og inflammationsplagede borgere selv tage teten, handle og søge mere viden. Det skaber værdi for både samfundet og individet, når man er selvkørende.

En anden gruppe borgere har brug for lidt mere støtte end blot inspiration, en folder og en kort forklaring. De kan hjælpes til et kortvarigt forløb hos en diætist, der forstår insulinresistens.

En tredje gruppe skal holdes i hånden med langvarig støtte fra diætist i alle årene fremad.

Du skal altså ikke erstatte de etablerede diætistforløb. Du skal være med til at opgradere danskernes sundhedsfærdigheder ved at give viden, ansvar og handlemuligheder videre til de patienter, der kan selv.

Du bliver i stand til at tilbyde borger- eller patientuddannelse fra din plads i sundhedssystemet (f. eks. lægepraksis, hospitalsafdeling, sundhedscenter, apotek, plejehjem, sundhedspleje).

Oversigt over kursus-modulerne i INSULINRESISTENS for sundhedsprofessionelle

Hvad koster kurset – og hvor længe varer det

Online-kurset koster kr. 3100,-

Det svarer til en fuld efteruddannelsesdag.

Du beholder din personlige adgang til kursus-materialet i et år.

Kurset er godkendt til refusion for praktiserende læger og praksispersonale i Fonden for Almen Praksis (2024).

Kursus-adgangen er personlig og må ikke deles. Indholdet på kursus-siden må ikke deles eller videredistribueres.