Mange moderne sygdomme kan behandles med viden, handlekraft og medansvar for egen sundhed – derfor må diagnoser aldrig gøre os passive

Hvor ville jeg dog ønske, at hele vores sundhedsvæsen forholdt sig anderledes til diagnoser og diagnosekriterier, end det somme tider er tilfældet i dag. Ofte passiviseres borgerne, selvom diagnosen kunne være en anledning til at dele epokegørende viden, aktivere personligt engagement, handlekraft og tale sundhedsmulighederne op. For i forhold til de fleste moderne diagnoser kan den enkelte gøre meget mere end den medicinske behandling. Det glemmer sundhedsvæsenet bare at fortælle borgerne.

For nyligt læste jeg en interessant artikel i Jyllands-Posten, hvor flere professorer efterspørger bedre prioriteringer i vores pressede sundhedsvæsen. Kritikken lyder kort og godt, at vi i Danmark har så massiv overbehandling og overdiagnosticering af risikofaktorer, og at vi er i gang med at skabe et samfund, hvor nærmest alle danskere er patienter.

Det følger artiklens forfattere op med et ligeså tankevækkende eksempel: Hvis man i Danmark undersøger samtlige voksne danskere for eksempelvis øget risiko for hjertekarsygdomme, og følger de kliniske retningslinjer for, hvornår borgerne skal sættes i medicinsk behandling, så ville kun 4 procent blive betegnet som raske! De resterende 96 procent ville ende som patienter i sundhedsvæsenet og kunne så se frem til et liv med medicin, jævnlige tests og kontrolbesøg hos lægen og på hospitalet.

Summen af diagnoseeksplosionen og passiviseringen er katastrofal, for vitalitet og handlekraft er godt for gode liv.

Vi skal skabe handlekraft og sundhedsselvtillid – ikke passivitet 

Professorerne, som udtaler sig i Jyllands-Posten, har helt sikkert fat i noget. Og de taler direkte ind i et Sundhedsdanmark, hvor vi i alt for høj grad ser borgerne som passive behandlingsmodtagere frem for kompetente mennesker og aktive ressourcer, der selv er i stand til at tage medansvar for egen sundhed – hvis de får lov til det.

Når det gælder en lang række moderne sygdomstilstande som hjertekarsygdomme, diabetes, smerter, migræne, autoimmune sygdomme og andre såkaldt kroniske sygdomme, kan den enkelte nemlig – selv – gøre rigtig meget, og ofte betydeligt mere end sundhedsvæsenet. Der findes selvfølgelig ingen sundhedsgarantier, men med viden og særlig omtanke for kost og muskelaktivitet giver man sig selv de bedste chancer for at bekæmpe en lang række moderne sygdomme og diagnoser.

På min vej har jeg mødt rigtig mange danskere, som har taget kampen op, og som kan tjene som inspiration for et Sundhedsdanmark, der har så meget at vinde ved at klæde danskerne på med viden, medansvar og tro på egne sundhedsmuligheder.

En af de mange gode og samtidig helt almindelige historier handler om Frederik, som har haft diabetes 2 i en årrække, men nu har 5 års jubilæum uden medicin og symptomer.

Diagnoser bør ledsages med uddannelse, viden og medansvar

Én ting er i min optik helt sikkert. Hvis vi som minimum sørger for, at diagnoser altid ledsages med et fokus på borgerens viden, engagement, medansvar og muligheder, så ville vi både få sundere og gladere danskere, kortere ventelister, et mindre presset sundhedspersonale og ikke mindst flere ressourcer til at behandle alle dem, som er dybt afhængige af dyr medicin, teknologi, behandling og pleje.

Og nej – at give medansvar betyder ikke, at vi belaster danskerne med skyld og skam over sygdom – eller diagnose. Medansvar betyder, at vi tilbyder chancen for at få medindflydelse på egen situation. I alle undersøgte sammenhænge er følelsen af indflydelse, mening og samarbejde blandt de vigtigste fundamenter for livskvalitet!

Der er så mange lavthængende frugter i sundhedsuddannelse, -dannelse og -ansvarsdeling, og et fundamentalt sundt samfund kræver, at alle får mulighed for at tage dette (med)ansvar. Så lad os plukke de lavthængende frugter og hylde de mange fantastiske læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der tør dele viden og ansvar med danskerne. Og lad os inspireres af de mange danskere der tager medansvar.

________________________________

Mit mest omfattende sundhedskursus er et tilbud til dig, der vil vide mere!

Har mit blogindlæg givet dig lyst til mere fascinerende biologisk viden, inspiration og konkrete anvisninger, der gør det muligt at tage større medansvar for egen sundhed? Så har jeg en god nyhed til dig. For mit 6-ugers kursus ’Sundhedens Biologi – online’ er klar til dig.

Kurset henvender sig til alle voksne danskere, som ønsker nuanceret viden om de vigtige processer, som igangsættes, når blodsukker- og insulinniveauer i kroppen er i undtagelsestilstand, hvilke (talrige) handlemuligheder man har for at modvirke det (frit valg på mange hylder), og om alle sundhedsgevinsterne, man hermed kan imødese. Kurset er omfattende og byder på videoforedrag, inspirationsfortællinger, opskrifter, det store overblik – som alt sammen er opdelt i videns-, inspirations- og handlingsbank.

Kurset giver dig frihed til sundhed, og jeg tør godt love, at du vil føle dig lettet, når du har forkælet dig selv i 6-uger.

Du kan læse alt om kurset og feedback fra tidligere kursister her, og har du spørgsmål, du gerne vil afklare, før du tilmelder dig, er du samtidig velkommen til at sende mig en mail på sams@epoqe.dk.

 

Læs alt om mit nye 6 ugers kursus ’Sundhedens Biologi – online’ her