Sundhedsviden giver dig handlemuligheder og medindflydelse – en præmis for trivsel

Nogle mennesker er glade og tilfredse, når de blindt kan følge andres instrukser og slippe for at tage stilling. I hvert fald på kort sigt. Andre trives først, når vi oplever, at vi selv kan være med til at beslutte vejen og påvirke vores egen sundhed. Det danske sundhedssystem er primært designet til dig, der ønsker instrukser, og det er bl.a. derfor, at jeg – år efter år – arbejder for at udbrede en biologisk logik til alle, som ønsker sig indflydelse og frihed til sundhed.

For nyligt deltog jeg i et spændende online-arrangement, som jeg håber bliver fremtiden. Zetland havde inviteret to professorer ind til en faglig, respektfuld og forsonende dialog om covid-19-vaccinationen af børn. De to professorer havde indsigt i de samme videnskabelige studier og var enige om forskningen, som de præsenterede godt og nuanceret, men de var ikke enige om, hvordan forskningen skulle anvendes af samfundet til befolkningens bedste. Den ene var overvejende for covid-19-vacciner til børn – den anden overvejende imod.

Der er flere grunde til, at jeg vil fremhæve Zetlands arrangement her. For det første var arrangementet et godt eksempel på, hvordan vi på sundhedsområdet ofte er enige om videnskaben, mens uenighederne snarere handler om implementeringen af vores viden og synet på borgeren og samfundet. For det andet – og endnu vigtigere – så viste arrangementet, hvad  nuanceret viden og respektfuld åbenhed om uenigheder reelt kan gøre for den, der lytter til eksperterne. Efter arrangementet svarede størstedelen af de mere end 800 deltagere nemlig, at de nu føler sig mere oplyste og bedre rustede til selv at træffe valg vedr. covid-19-vaccination af børn. Det på trods af professorernes uenighed.

Vi trives, når vi har indflydelse på vores egen situation. Vi trives i kontrol.

Danskerne ønsker og efterspørger sundhedsviden, hvilket de mere end 800 mennesker til Zetlands online-arrangement i øvrigt er et godt billede på. Det forstår jeg fuldt ud, og spørger du mig, så mener jeg faktisk, at ønsket handler om noget så fundamentalt som indflydelse på egen situation og en følelse af kontrol i kaos – en fundamental parameter for menneskelig trivsel.

For langt de fleste mennesker er følelsen af at have indflydelse afgørende for, hvordan vi har det. Er vi ikke i kontrol, kan vi hurtigt komme til at føle os frustrerede, magtesløse og stressede. Vi ved det fra arbejdssituationer, krisesituationer, sygdomsadfærd, trivsel i skolen. You name it.

Kontrol handler ikke om, hvad vi gør, og om det lykkes, men det handler om troen på egen indflydelse og om selv at kunne træffe valget. Om valget bliver A eller B er sagen uvedkommende.

Det er selvfølgelig individuelt, hvad der giver os kontrol. For nogle kan det handle om valget om at følge andres instrukser, som når lægen fx ordinerer en bestemt medicin til den nye type-2 diabetiker eller gigtpatient og beder vedkommende om at møde op til kontrol et halvt år efter. Men for mange skal der mere til! Og her er det netop, at den nuancerede biologiske sundhedsviden bliver vores vigtigste aktiv, for den giver os en følelse af samt en evne til at få medindflydelse på vores sundhed i alle de tilfælde, hvor det er muligt!

”Følelsen af og evnerne til at være i kontrol skaber trivsel – manglende kontrol skaber mistrivsel.” – Anette Sams

Det betyder ikke, at vi ved at tage kontrol – fx via blodsukkerstabil kostændring – altid bliver belønnet med den ønskede forandring. Men det betyder, at vi med viden kan blive chef i eget sundhedsunivers, og at vi muliggør en positiv forandring, vi ellers kunne have forpasset.

Derfor mener jeg at din sundhedsviden påvirker din sundhed på flere måder: Den giver direkte sundhedsmæssige gevinster, når du forkæler din krop med sundhed, og dertil er en enorm trivselseffekt i det at have taget kontrol over sagen.

Vil du have kontrollen (tilbage)?

Det er netop den store gruppe af danskere, som føler sig i kontrol, når de ved mere, som jeg gerne vil være der for. Dem, som ikke vil stille sig tilfredse med et sundhedsvæsen, der mener, at man forvirrer danskerne, når man giver dem for meget viden og information. I min optik er vi nemlig kun sundhedsforvirrede – indtil vi ved nok!

Hvis du vil have viden og indflydelse på din (og andres) sundhed, så har jeg samlet tre gode muligheder til dig her.

1. Kom med til foredrag i februar

Ligenu har du allersidste chance for at komme med til mit foredrag ”SukkerSmarte Børn”, hvor jeg udstyrer dig med en biologisk viden og logik, som giver dig magten over din egen sundhed. Når foredraget hedder ”SukkerSmarte Børn”, skyldes det, at du her får den biologiske viden serveret, så du nemt kan give den viden og kontrol videre til dine børn. Foredraget kan opleves i Lyngby, Kolding og Århus i begyndelsen af februar.

Find dine billetter her.

2. Tag kampen op mod prædiabetes, type 2-diabetes og inflammation

Mit kursus ”Ud af diabetes 2 – online” er for dig, der på egen krop vil opleve, hvor stor en forskel et forløb, som byder på solid viden, har! Selvom kurset hedder ”Ud af diabetes 2”, er det relevant for alle, som vil tage sundhedstyren ved hornene. Det gælder uanset, om dit ønske er at forebygge eller bekæmpe insulinresistens, overvægt, diabetes 2 eller andre inflammatoriske tilstande. Det handler o biologi, om det stabilile blodsukker og om alt det kroppen kan.

Læs mere om kurset her.

3. Kursus om insulinresistens – for sundhedsprofessionelle

Er du læge, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut eller apoteksfarmaceut? Og vil du gerne være med til at bane vejen for, at endnu flere danskere kan få viden til at tage magten over egen sundhed. Så har jeg udviklet kurset ”Insulinresistens for sundhedsprofessionelle – online” netop til dig. Og husk at praktiserende læger og praksispersonale får fuld refusion af kursusafgiften.

Læs mere om kurset her.

Læs alt om mit nye 6 ugers kursus ’Sundhedens Biologi – online’ her