Skal vi have dannede og sundhedsrobuste børn? Så lad os give dem færdigheder – frem for løftede pegefingre

Som samfund og sundhedsvæsen bruger vi enorme ressourcer på at forske i overvægt hos børn. At få slået fast, hvor galt det står til. Omvendt bruger vi stort set ingen ressourcer på at omsætte forskningen til basal sundhedsuddannelse og -dannelse, som vores kompetente børn kan bruge hele livet. I min optik er det et gigantisk paradoks! For hvordan skal vores børn kunne færdes sikkert i et fødevarelandskab, der sigter direkte efter instinkterne, hvis vi ikke husker at fortælle børnene om hvordan instinkterne driller, og hvad kroppen i virkeligheden kan? Men heldigvis har vi som forældre, bedsteforældre og professionelle på børneområdet alle muligheder for selv at tage ansvar for at klæde næste generation på med solide sundhedsfærdigheder – og friheden til at tænke og handle selvstændigt.

Der er ingen tvivl om, at vi alle ønsker det bedste for næste generation. At vi ønsker os børn og unge, som hviler i sig selv, og er i stand til at træffe gode, selvstændige valg på et oplyst grundlag hele livet.

Derfor ærgrer det mig også, hvor forsvindende lidt fokus vi har på at klæde vores børn og unge på med solide og dannende sundhedsfærdigheder, som de kan bruge til mestring af egen sundhed. Vi forsker en masse i børn, unge og sundhed, men vi er ikke ret gode til at omsætte forskningen til noget, som rent faktisk er nyttigt for dem, det handler om – vores børn og unge.

Præcis denne erkendelse er også én af de vigtigste grunde til, at jeg til februar 2022 drager ud i Danmark med mit åbne foredrag ”SukkerSmarte Børn”. Her giver jeg nemlig dig den fascinerende sundhedsviden, som du og dine børn fortjener. For heldigvis har vi som forældre, bedsteforældre og professionelle på børneområdet ALLE muligheder for selv at tage ansvar og bane vejen for, at både vi og børnene bliver reflekterende, sundhedsrobuste livsnydere. Det kræver viden og færdigheder! Og selvom voksne og børn ofte skal gøre noget lidt forskelligt for at leve sundt, skal børn og voksne altså vide det samme!

Hvis dine børn skal være sundhedsbevidste – skal du være tre skridt foran

En ting går forud for alt andet, hvis man vil klæde sine børn og unge på til et sundhedsrobust liv: Vi skal have en lejende let sundhedslogik, hvis vi vil give solide sundhedsfærdigheder videre til vores børn. For det er nærmest umuligt, at lære noget fra sig, som man ikke selv har helt styr på. Prøver man, vil der ofte blot ske det, at man bliver alt for detaljeorienteret og ude af stand til at trække det vigtigste frem. Måske bliver man ligefrem instruerende og belærende, fordi man ikke selv er tryg i den viden, der skal formidles.

Du kender sikkert fænomenet ’micromanagement’ fra arbejdspladsen, hvor du sikkert har mødt super gode – og måske også lettere irriterende chefer. De sidste er ofte dem, som er styrende og meget detalje-orienterede, selvom deres opgave er at skabe rammen for det store billede, som du udfylder en vigtig del af. Det kræver overbærehed at have sådan en chef! Og for børn er det helt sikkert mindst ligeså irriterende – og måske nærmest krænkende – at blive mødt af voksne, som konstant fortæller dem, hvad de må og ikke må, uden at anerkende deres egne kompetencer og frie valg.

Løftede pegefingre er i min verden ene og alene med til at skabe situationer, hvor vores børn vil handle i trods, gøre ting i smug, hvor de føler skam og bliver usikre på sig selv og de beslutninger, de skal træffe igennem livet – ikke mindst i forhold til dem, som vedrører egen sundhed.

”Der er ingen dannelse i løftede pegefingre – derimod er der masser af dannelse i at klæde sine børn på med færdighederne til selv at kunne træffe gode beslutninger.”

Vil vi have dannede, sundhedsrobuste børn, så skal vi altså droppe de løftede pegefingre og i stedet udstyre vores børn med rammen til det store billede, som gør dem i stand til selv at vælge til og fra – og til at navigere trygt i fødevarelandskabet. Og det starter hos dig selv, for når du har din biologiske logik på rygraden, har du skabt det bedste fundament for at hjælpe dit barn med det samme.

Ses vi til et af mine åbne foredrag til februar?

Til februar giver vi børnene magten tilbage! Jeg håber derfor maget, at vi ses til mit åbne foredrag ”SukkerSmarte Børn”, som jeg afholder eksklusivt tre gange i februar 2021. Og jeg glæder mig til at byde på en sjov og inspirerende aften, fyldt med vigtig viden, som kan komme dig og dine børn til gode – resten af livet.

Århus – 1. februar 2022 kl. 17-19 – køb dine billetter her
Kolding – 2. februar 2022 kl. 17-19 – køb dine billetter her
Kgs. Lyngby – 8. februar 2022 kl. 17-19 – køb dine billetter her

I løbet af foredraget får du bl.a.:

  • Dén viden, som både børn og voksne skal have om kroppen (inkl. Sukkers ABC i børnehøjde).
  • Indsigt i den vigtige forskel mellem basiskost, energitilskud og nydelsestilskud.
  • Hjælp til at erstatte løftede pegefingre i ’sundhedsopdragelsen’ med sundhedsfascination – og et indblik i gevinsterne ved at gøre det.
  • Viden om rollen som sundhedsfacilitator for børn og unge – og et indblik i hvordan rollen skifter karakter i løbet af barnets liv.
  • En guide til at lave familiens eller institutionens egen sundhedsstrategi.
  • En forståelse for hvorfor både børn og voksne skal kende forskel på viden, holdninger, følelser og handlinger omkring egen sundhed.
  • En nuanceret forståelse af, hvornår sukker er ren energi – og hvornår det kan svække den syge og den raske krop.

Viden er magt. Så lad os give børnene magten til at vælge og til at mestre egen sundhed bedst muligt!

Læs alt om mit nye 6 ugers kursus ’Sundhedens Biologi – online’ her