Hvad har ledelse og børneopdragelse egentlig med hinanden at gøre?!?

De fleste af os har heldigvis prøvet, hvad det vil sige at have en rigtig god leder! Nemlig én, der ser både hvad vi kan, og hvem vi er – og én som formår at give os de udfordringer og den støtte, vi trives bedst med. Den perfekte leder sikrer altså den rette mængde motivation, faglig sparring, tillid, instruktion og ikke mindst et ansvar, der passer til vores kompetencer! Og hvad er så forskellen på en perfekt leder og en perfekt forælder? To ting: Ubegrænset kærlighed og en relation, der er fuldstændigt uafhængigt af penge! Alligevel er der som kærlig velmenende forælder meget at lære fra den moderne leder.

Det kræver noget ganske særligt af os som forældre og bedsteforældre at hjælpe vores børn og unge til at stå på egne ben i sundhedsjunglen. At hjælpe med at bane deres vej mod et sundt liv, hvor de får alle muligheder for at vælge sundhed til i alle livets situationer. De har både brug for solide, faglige sundhedskompetencer, veludrustede refleksionsevner, og de skal føle sig motiverede af kroppens fascinerede biologi og gøre den til en trofast følgesvend.

Børn er (heldigvis!) komplekse, sjove og berigende at være sammen med, og det samme gælder vores arbejde med at understøtte deres sundhed. Som voksne skal vi kunne skrue på de rigtige ’knapper’ på forskellige tidspunkter for bl.a. at sikre gensidig respekt og tillid og for at undgå modstand og konflikter.

Tænker vi sundhed som en simpel opgave, der kommunikeres i bydeform, er det dømt til at mislykkes. Det kræver et fokus på både faglige kompetencer, refleksionsevne og positiv motivation.

Tag ved lære af de dygtigste ledere!

Tro det eller ej, så er den moderne ledelsesteori faktisk et rigtig godt sted at starte, hvis man som forælder, bedsteforælder eller måske professionel på børneområdet vil have et godt indblik i, hvilke ’knapper’ man med fordel kan skrue på i forskellige situationer for at understøtte barnets rejse mod et sundt liv. Det kan du læse meget mere om i min bog ”SukkerSmarte Børn – der kan og vil selv” – men lad mig alligevel løfte sløret for nogle af grundtankerne her.

Inden for  ledelsesteori findes en spændende filosofi og model, som hedder ’Situationsbestemt ledelse’. Modellen viser, hvilken ledelsesstil (instruerende, coachende, støttende, delegerende) man som leder med fordel kan indtage i forskellige situationer for bedst muligt at højne arbejdsglæden, skabe ejerskab og nære medarbejderens personlige handlekraft og arbejdsglæde. Der skelnes konkret mellem fire stadier i medarbejdernes udvikling med nye opgaver, som hver især kræver noget forskelligt af lederen.

Stadie 1: Medarbejderen på stadie 1 er typisk ny i jobbet eller ny i forhold til en konkret opgave. Derfor er den gode leder her hovedsageligt instruerende, så medarbejderen hurtigst muligt vil forstå opgavens karakter – og samtidig får en forståelse dét, der skal til for at løse den.

Stadie 2: Medarbejderen på stadie 2 har lært det meste af det, der skal til for at løse opgaven. Men med den stigende rutine ryger lidt af nysgerrigheden, og derfor vil den gode leder her hovedsageligt fokusere på at holde motivationen høj, ligesom lederen fortsat lejlighedsvis gør opgaven mere spændende igennem mere fakta, højere sværhedsgrad og mere instruktion.

Stadie 3: Medarbejderen på stadie 3 har styr på alle detaljer, som vedrører arbejdet med opgaven, og der er derfor ikke brug for instruktion. Den gode leder har derfor her primært fokus på at motivere samt på at støtte op, hvis der skulle opstå et behov eller problem.

Stadie 4: Medarbejderen på stadie 4 er er vildt dygtig til sit arbejde, og derfor kan lederen uden problemer uddelegere ansvar og overdrage helt centrale beslutninger til medarbejderen. Den gode leder forstår her at træde i baggrunden, og giver samtidig plads til, at medarbejderen (som typisk er mere inde i opgaven end lederen selv) måske kan bidrage med nye og endnu bedre løsninger.

Du er dit barns sundhedsleder!

Den gode nyhed er, at du som forælder (og bedsteforælder eller professionel på børneområdet) nemt kan ’oversætte’ filosofien og ledelsesmodellen og bruge den aktivt i dit arbejde med at opbygge dit barns solide sundhedsfundament. Det kræver blot, at du ser den ’situationsbestemte ledelse’ med sundhedsbrillerne på og selvfølgelig, at du selv har dine egne sundhedsfærdigheder godt på plads.

I tråd med den situationsbestemte ledelse har du på første stadie et barn, som har brug for instruktion og kun lidt motivation. Dit helt lille barn har brug for dig til at instruere og vælge maden – og du præsenterer ikke barnet for andre valgmuligheder end dem, du billiger.

Din rolle som coachende og støttende motivator (stadie 2+3) kan derimod med fordel komme i spil senere i arbejdet med at understøtte dit nu lidt ældre barns sundhed. Med motiverende, kreative historier og lege kan du her begynde at lære barnet om maden og alle de gode ting, den gør for vores krop.

Når dit barn senere i sin udvikling har fået alle de basale sundhedsfærdigheder på plads og har stor tro på egne evner, kan du med fordel – og igen med parallel til den situationsbestemte ledelse – begynde at uddelegere sundhedsansvaret (stadie 4). Det kan du gøre, fordi dit barn nu kan og vil selv. Du kan med god samvittighed træde lidt i baggrunden og give dit barn plads, for han eller hun har nemlig alle kompetencer til selv at vælge sundhed, vitalitet og livsnydelse til. Og det er præcis det, vi ønsker: At bidrage til, at vore unge bliver selvkørende livsnydere, der har evner og lyst til at mestre deres egen sundhed.

De skal jo ikke have os og vores løftede pegefinger siddende på skulderen igennem livet.

Kom med på mit aktuelle foredrag – og bliv meget klogere på din rolle som barnets mad-sensei

Hvis du vil have meget mere og viden om, hvordan du med dine påvirkninger og den rette mængde instruktion, coaching, støtte, motivation og ansvarsuddelegering kan skabe de bedste sundhedsforudsætninger for dit barn, så vil jeg anbefale tage med på mit aktuelle foredrag “SukkerSmarte Børn”, som jeg afholder eksklusivt tre gange i februar 2022.

Århus – 1. februar 2022 kl. 17-19 – køb dine billetter her
Kolding– 2. februar 2022 kl. 17-19 – køb dine billetter her
Kgs. Lyngby – 8. februar 2022 kl. 19-21 – køb dine billetter her

I løbet af foredraget får du bl.a.:

  • Dén viden, som både børn og voksne skal have om kroppen (inkl. Sukkers ABC i børnehøjde).
  • Indsigt i den vigtige forskel mellem basiskost, energitilskud og nydelsestilskud.
  • Hjælp til at erstatte løftede pegefingre i ’sundhedsopdragelsen’ med sundhedsfascination – og et indblik i gevinsterne ved at gøre det.
  • Viden om rollen som sundhedsfacilitator for børn og unge – og et indblik i hvordan rollen skifter karakter i løbet af barnets liv.
  • En guide til at lave familiens eller institutionens egen sundhedsstrategi.
  • En forståelse for hvorfor både børn og voksne skal kende forskel på viden, holdninger, følelser og handlinger omkring egen sundhed.
  • En nuanceret forståelse af, hvornår sukker er ren energi – og hvornår det kan svække den syge og den raske krop.

Viden er magt. Så lad os give børnene magten til at vælge og til at mestre egen sundhed bedst muligt!

Læs alt om mit nye 6 ugers kursus ’Sundhedens Biologi – online’ her