Tomme sundhedsinstrukser eller reelle sundhedsfærdigheder – hvad vil du helst have?

Når vi skal gøre noget nyt og andet, end vi plejer, så ligger det fundamentalt i os, at vi gerne vil vide hvorfor. Det er også præcis derfor, at tomme instrukser typisk skaber modstand, mens viden, færdigheder og tiltro til os som individer skaber mening og aktiverer vores lyst til at tage personligt ejerskab og medansvar. Og det gælder selvfølgelig også, når det kommer til vores sundhed.

At de færreste bryder sig om anvisninger og instruktioner, som ikke bliver fulgt op med viden og forklaringer, har man for længst forstået i erhvervslivet. Her går dygtige ledere op i at aktivere de ansattes individuelle handlekraft – både ved at stille færdigheder som efteruddannelse og videndeling til rådighed men også ved at skabe klarhed om virksomhedens mission – dens hvorfor.

Det samme bør selvfølgelig også gælde på sundhedsområdet, men desværre ser jeg ofte, hvordan anvisninger og tomme instruktioner får forrang over viden, forklaringer og opkvalificeringen af individuelle sundhedsfærdigheder.

Et eksempel herpå ser vi på kostområdet og i hele kostdebatten, som ofte handler mere om do’s og don’ts end om, hvad maden og de forskellige kosttrends reelt set gør for vores biologi. Vi giver anvisninger – ikke viden og færdigheder – og resultatet er ikke blot sundhedsforvirring men også modstand, for det ligger dybt i os mennesker, at vi har brug for forklaringer, viden og personligt ejerskab, hvis vi skal gøre noget andet, end vi plejer. Hvis vi skal tage ejerskab over noget.

Jeg forstår godt, at mange trækker ’Rasmus-modsat’-kortet, når de instruktioner, der stilles til rådighed, ikke ledsages af meningsfulde forklaringer, som man kan se sig selv i. Jeg forstår det særligt, hvis man føler sig manipuleret med eller hvis man mødes af skræmmekampagner.

Og vi har altså set endnu et eksempel på en instruktionstendens under coronakrisen. Selvom vi har et Sundhedsvæsen, som fortjener stor respekt for dets kolossale effektfulde handlekraft, er det alligevel slående for mig, hvor lidt fokus der er på at give sundhedsfaglige forklaringer bag de anvisninger, vi allesammen bliver mødt med i disse uger og måneder. Hvad er egentlig virus’ rejse i kroppen? Hvad gør den virus egentlig ved os? Forstår vi det, forstår vi både hvordan vi beskytter hinanden og forbedrer vores modstandskraft mod den?

Hvis der er noget, vi ikke forstår, er der noget vi ikke ved!

Hvis handlingsanvisningerne ikke giver mening, eller hvis vi føler os manipulerede, kan det ske, at fornuften ryger, frygten tager over, eller at danskerne føler sig direkte talt ned til. Det kan skabe modstand og trods fremfor ansvarsfuldt medejerskab. Og det er der altså ingen, som ønsker – hverken vores kompetente sundhedsvæsen eller den enkelte kompetente dansker.

Sundhedsfaglig viden skaber personlig handlekraft

På sundhedsområdet mangler der ganske enkelt kræfter, som serverer solid viden om sundhed på en måde, så den kan benyttes på alle niveauer – til at træffe valg, som er baseret på det, vi ved fra forskningen og de sundhedsfaglige lærebøger. Og da der kan være stor forskel på, hvad der giver sundhed for dig, som ikke fejler noget, dig der har diabetes 2, dig der er uønsket overvægtig eller dig, som er noget helt fjerde, ja så har vi brug for viden, så vi hver især kan træffe de sunde beslutninger, som passer til netop vores individuelle sundhed.

Jeg har derfor et stort ønske om, at vi I Danmark begynder at tænke sundhedsviden og -færdigheder sammen med sundhedsanvisninger, så vi samtidig begynder at anerkende det enkelte kompetente menneskes evne til at træffe gode og rationelle sundhedsvalg, hvis vi ellers giver mulighed for det.

Og det starter allerede i Folkeskolen, hvor fascinerende sundhedsbiologi skal på skoleskemaet helt på linje med fag som Matematik, Historie og Dansk – så vi kan sikre, at næste generation bliver udstyret med reelle sundhedsfærdigheder, som gør dem i stand til at træffe situationsbestemte sundhedsvalg på et oplyst grundlag.

Vil du have viden og sundhedsfærdigheder?

Har du lyst til viden og færdigheder, som gør dig i stand til at træffe situationsbestemte sundhedsvalg, som kan fremme din sundhed enten nu eller på et senere tidspunkt, hvor du har brug for det? Så er du velkommen til mit online foredrag ”SukkerSmart 2020”. Du har mulighed for at se og gense foredraget i 7 dage efter købet. Foredraget koster kr. 245,- og giver dig en masse viden, inspiration og aha-oplevelser. Men det kræver også noget af dig! For jeg betragter dig nemlig som et kompetent menneske! Og jeg taler dig op – i stedet for ned – fordi jeg ved, det har stor betydning for dine sundhedsfærdigheder, dine fremtidige sundhedsvalg og din sundhedsfascination.

Som bonus får du en lille video om coronavirus’ rejse i din krop.

Jeg føler nærmest at jeg har fået en hel uddannelse på 3 timer‘, sagde en deltager på online-foredraget for nylig, og det er præcis sådan det skal være!

Læs mere om online foredraget her.

Læs alt om mit nye 6 ugers kursus ’Sundhedens Biologi – online’ her